Σημαντικές Ανακοινώσεις

Ημερίδα: Αξιολόγηση μαθητών στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες – Μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία
Υλοποίηση προγραμμάτων Erasmus – Υλικό
ΕΜΔ και Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις
Διημερίδα: Η πολυπολιτισμικότητα στην εκπαίδευση 20-21 Οκτωβρίου 2017
Arrow
Arrow
Ημερίδα: Αξιολόγηση μαθητών στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες – Μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία
Shadow
ArrowArrow
Ημερίδα: Αξιολόγηση μαθητών στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες – Μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία
Υλοποίηση προγραμμάτων Erasmus – Υλικό
ΕΜΔ και Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις
Διημερίδα: Η πολυπολιτισμικότητα στην εκπαίδευση 20-21 Οκτωβρίου 2017
Slider