23/3/2017

Ανακοίνωση

            Σε συνέχεια των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ζητήματα σχέσεων και συναισθημάτων» ανακοινώνονται τα ονόματα των συμμετεχόντων ανά θεματική ενότητα και με σειρά ανάλογη της χρονικής στιγμής της αίτησης και σύμφωνα με την πρόσκληση 50/Φ.6.1/50-2-2017.

«Δημιουργική επίλυση συγκρούσεων», 31/3/2017 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ_ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

«Συμβουλευτική της απώλειας», 03/04/2017

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ_ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ

«Διαχείριση του εργασιακού στρες», 05/04/2017

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ_ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΤΡΕΣ


Επιμορφωτικό πρόγραμμα

                                            «Ζητήματα Σχέσεων και Συναισθημάτων»

     Για τα ζητήματα αυτά διασφαλίστηκε η συμμετοχή του Δρ Βλαχόπουλου Λάζαρου, ο οποίος είναι Σχολικός Ψυχολόγος και Σύμβουλος Β’ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Ειδικότερα, έχουν προγραμματιστεί τρία τρίωρα  σεμινάρια, σύμφωνα με τον παρακάτω σχεδιασμό:

 • Συμβουλευτική της απώλειας
 • Διαχείριση του εργασιακού στρες
 • Δημιουργική επίλυση συγκρούσεων

        Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιλέξουν ένα από τα σεμινάρια αυτού του προγράμματος .

       Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για το αναλυτικό πρόγραμμα πατήστε εδώ

       Για εγγραφή στο πρόγραμμα πατήστε εδώ έως την Τετάρτη 15/03/2017

       Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ

       Τα ονόματα των επιμορφούμενων για κάθε σεμινάριο θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΠΕΚ Καβάλας μέχρι την Τετάρτη 22/03/2017.


4/3/2017

Ανακοίνωση

            Σε συνέχεια των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις» ανακοινώνονται τα ονόματα των συμμετεχόντων ανά θεματική ενότητα και με σειρά ανάλογη της χρονικής στιγμής της αίτησης και σύμφωνα με την πρόσκληση 50/Φ.6.1/50-2-2017.

            Επιπλέον, επισημαίνεται ότι :

 • Η θεματική ενότητα 5 «Εννοιολογική χαρτογράφηση», θα διεξαχθεί την Πέμπτη 06/04/2014 στις 17:00-19:30
 •  Η θεματική ενότητα 7 « Διαφοροποιημένη διδασκαλία» λόγω του πλήθους των αιτήσεων θα διεξαχθεί δύο φορές την Τετάρτη 03/05/2017 και την Παρασκευή 05/05/2017. Για το λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί δύο τμήματα, λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική σειρά υποβολής της αίτησης των ενδιαφερόμενων.

ΕΜΔ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

θεματική ενότητα 1

Θεματική ενότητα 2

Θεματική ενότητα 3

Θεματική ενότητα 4

Θεματική ενότητα 5

Θεματική ενότητα 6

Θεματική ενότητα 7

Θεματική ενότητα 7_2

 

21/2/2017

Ανακοίνωση των ονομάτων των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα «Σύγχρονες Στρατηγικές και Τεχνικές διδασκαλίας  για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των καθηγητών ΞΓ στηνεφαρμογή των ΝΠΣ .»

 

20/2/2017

Επιμορφωτικό πρόγραμμα

«Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις»

     Το σεμινάριο αρθρώνεται σε οκτώ διακριτές θεματικές ενότητες τρίωρης διάρκειας και απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Καβάλας. Σκοπός του είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα ανίχνευσης και αντιμετώπισης των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών, που αντιπροσωπεύουν την πιο συχνή κατηγορία των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών που μπορεί να συναντήσει ένας/μία εκπαιδευτικός στην τάξη.

        Περιεχόμενο του προγράμματος

Α. Φύση, στάσεις, ανίχνευση ΕΜΔ

 • Μύθοι και στάσεις απέναντι στις ΕΜΔ: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην τυπική τάξη
 • Χαρακτηριστικά, ανίχνευση και εκπαιδευτική αξιολόγηση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (ΕΜΔ)

Β. Σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις αντιμετώπισης των ΕΜΔ

 • Στρατηγικές μάθησης
 • ΤΠΕ και ΕΜΔ
 • Εννοιολογική χαρτογράφηση
 • Δημιουργική γραφή
 • Διαφοροποιημένη διδασκαλία (ΔΔ)

         Κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα επιλογής από μία έως και τρεις θεματικές ενότητες. Στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος οι επιμορφούμενοι θα κληθούν να εμπλακούν ενεργά εκπονώντας ατομικά ή ομαδικά μία -μικρής έκτασης- εργασία για κάθε θεματική ενότητα που θα παρακολουθήσουν. Ορισμένες από τις εργασίες θα παρουσιαστούν εθελοντικά στο τέλος του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα πατήστε εδώ

Για εγγραφή στο πρόγραμμα πατήστε εδώ έως την Τρίτη 28/2/2017

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ

Τα ονόματα των επιμορφούμενων για κάθε σεμινάριο θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΠΕΚ Καβάλας μέχρι την Παρασκευή 3/03/2017.


 

 

3/2/2017

Σύγχρονες Στρατηγικές και Τεχνικές διδασκαλίας  για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των καθηγητών ΞΓ στην εφαρμογή των ΝΠΣ .

Επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης για καθηγητές Ξένων Γλωσσών Καβάλας Δράμας Ξάνθης

Μάρτιος- Απρίλιος  2017

Φορέας υλοποίησης: ΠΕΚ Καβάλας


2/2/2017

«Ψηφιακή Αφήγηση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων παραγωγής λόγου και συνεργατικών δεξιοτήτων»

Επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης διάρκειας 42 ωρών

          Το ΠΕΚ Καβάλας απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής  στο επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης με θέμα «Ψηφιακή Αφήγηση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων παραγωγής λόγου και συνεργατικών δεξιοτήτων», το οποίο διοργανώνεται  με τη συνεργασία της Σχ. Συμβούλου Αγγλικής Γλώσσας Ηλείας, κ. Μαριάνθης Κοταδάκη, των Σχολικών Συμβούλων Φιλολόγων ΠΕ02 Καβάλας, Δράμας Ξάνθης κ.κ. Βαμβούρη Χ., Αγγελοπούλου Α. και του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αχαΐας και απευθύνεται στις/ους εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπ/σης ειδικότητας ΠΕ02 φιλολόγων των Σχολικών Μονάδων Καβάλας, Δράμας και Ξάνθης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

 


1/2/2017                                                  

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

1η  Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η  

 Η Εταιρεία Επιστημών Αγωγής Δράμας, προγραμματίζει τη διοργάνωση του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της, στη Δράμα, στις 24 και 25 Νοεμβρίου  2017 με γενικό θέμα:

«Σύγχρονες Τάσεις και Πρακτικές στη  Διαχείριση της  Σχολικής Τάξης»

Για περισσότερες πληροφορίες πληκτρολογείστε      www.eteadramas.weebly.com

 

27/1/2017

Επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΠΕΚ Καβάλας

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και στη μάθηση. Από τη θεωρία στην πράξη με έμφαση στη συνεργασία και τη δημιουργικότητα. 

     Σε συνέχεια των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για συμμετοχή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και στη μάθηση. Από τη θεωρία στην πράξη με έμφαση στη συνεργασία και τη δημιουργικότητα.» , ανακοινώνονται τα ονόματα των συμμετεχόντων με σειρά ανάλογη της χρονικής στιγμής υποβολής της αίτησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

 

 

 

20/12/2016

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο ΠΕΚ Καβάλας.

 

13/12/2016

         Το Συντονιστικό Συμβούλιο του ΠΕΚ Καβάλας ευχαριστεί θερμά τους εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών.

                       Η ανάλυση της έρευνας είναι διαθέσιμη εδώ:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

 

7/11/2016

Διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών

          Το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (ΠΕΚ) Καβάλας, στο επόμενο χρονικό διάστημα,  σκοπεύει να πραγματοποιήσει επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

      Προκειμένου να είναι αποτελεσματική και χρήσιμη η επιμορφωτική δραστηριότητα αποφασίστηκε να διερευνηθούν αρχικά οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών που εργάζονται στην περιοχή ευθύνης του ΠΕΚ. Για το σκοπό αυτό κατασκευάστηκε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο.

          Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που εργάζονται σε Σχολεία της Δράμας, της Καβάλας και της Ξάνθης και θέλουν να βοηθήσουν στην προσπάθεια αυτή, να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που ενεργοποιείται ακριβώς παρακάτω. Η συμμετοχή είναι ανώνυμη, εθελοντική και απαιτούνται περίπου 5’ για την ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή μέσου διαδικτύου.

             Για να λάβετε μέρος στη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών παρακαλούμε πατήστε εδώ

             Για το πλήρες  κείμενο της πρόσκλησης πατήστε  εδώ

 

 

24/10/2016

Προσκαλούνται οι κ.κ. επιμορφωτές και επιμορφώτριες του προγράμματος της «Εισαγωγικής Επιμόρφωσης  έτους 2012-2013»  σε Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη  1  Νοεμβρίου 2016 και ώρα  12:00 στο ΠΕΚ Καβάλας με θέμα :

«Εκλογή εκπροσώπων των διδασκόντων για το Συντονιστικό Συμβούλιο του ΠΕΚ Καβάλας»

Σε περίπτωση μη απαρτίας  η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016 στις 12:00 στο ΠΕΚ Καβάλας.

Η ψηφοφορία για την εκλογή των αιρετών μελών θα ακολουθήσει της Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν.2009/1992 άρθρο 17 §3 (ΦΕΚ 18 τ.Α’) θα εκλεγούν:

– ένας/μία  (1) εκπρόσωπος από την Α/θμια εκπαίδευση και

– ένας/μια  (1) εκπρόσωπος από τη Β/θμια εκπαίδευση.

Η θητεία των αιρετών μελών ορίζεται για ένα σχολικό έτος και λήγει στις 31 Αυγούστου 2017.

Όσοι/ες από τους/τις  επιμορφωτές/τριες επιθυμούν να δηλώσουν υποψηφιότητα για την εκλογή τους στο Συντονιστικό Συμβούλιο του ΠΕΚ Καβάλας παρακαλούνται να το δηλώσουν στη Γραμματεία του ΠΕΚ έως και τη  Δευτέρα  31  Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12:00.

 

29/9/2016                         

ΚΣΕ – ΠΕΚ ΚΑΒΑΛΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

                Στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη» (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου ΤΠΕ) που πρόκειται να υλοποιηθεί στο ΠΕΚ Καβάλας κατά το τρέχον διδακτικό έτος, προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής ΠΕ 19/20 που είναι υπεύθυνοι σχολικών εργαστηρίων πληροφορικής, ΣΕΠΕΥ (στην περίπτωση της Β/θμιας  και οι οποίοι  ενδιαφέρονται να αναλάβουν το ρόλο του «Τεχνικού υπευθύνου – βοηθού επιμορφωτή», να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στη γραμματεία του ΠΕΚ Καβάλας.

                                 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να  την αποστείλουν στο ΠΕΚ Καβάλας στην ηλεκτρονική διεύθυνση pekaval@sch.gr  έως την Τρίτη 4 Οκτωβρίου και ώρα 12:00.

 

 

26/9/2016

Το Μουσικό Σχολείο Καβάλας ως εταίρος του προγράμματος Erasmus+ «Memoires» διοργανώνει διάλεξη με τίτλο,

«Η  παιδαγωγική της πολυγλωσσίας ως ενδιάμεσος χώρος πρόσβασης και κοινωνικού μετασχηματισμού» 

Εισηγήτρια :
Δρ. Αργυρώ Μουμτζίδου, διδακτολόγος, υπεύθυνη εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών θεμάτων Α.Π.Θ.

Γλώσσες εργασίας γαλλικά και ελληνικά.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016 στις  18.00 στο ΠΕΚ Καβάλας.

 

15/9/2016

Το ΠΕΚ Καβάλας ενημερώνει τους επιμορφωτές και επιμορφούμενους του προγράμματος της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης του σχ. έτους 2011-2012 ότι το ΙΕΠ έχει προχωρήσει στην αποπληρωμή των δαπανών μετακίνησής τους.

Οι σχετικές αποφάσεις

23/5/2016

Το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο  (ΠΕΚ) Καβάλας σε συνεργασία με την κ. Τατιανή Ραπατζίκου Επίκουρη Καθηγήτρια του τομέα Αμερικανικής Λογοτεχνίας, του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα:

«Διαπολιτισμική εκπαίδευση: προκλήσεις – προοπτικές»

Η ημερίδα θα διεξαχθεί το Σάββατο 28 Μαΐου 2016 από τις 12:00 έως τις 15:00 στο ΠΕΚ Καβάλας.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να εγγραφούν στην ημερίδα και να δηλώσουν την προτίμησή τους για το εργαστήριο που επιθυμούν να παρακολουθήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://goo.gl/forms/pVMJHRvtQTbSftkm2 μέχρι και την Πέμπτη 26 Μαΐου 2016. Μέγιστος αριθμός εγγραφών ανά εργαστήριο 15 άτομα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΙΣΗΓΉΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ


26/4/2016

«Πρόσκληση   εκδήλωσης   ενδιαφέροντος    για   την   πλήρωση   θέσεων Διευθυντών  και  Υποδιευθυντών  των  Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.)    της  χώρας»

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους αυτοπροσώπως ή και ταχυδρομικά με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά στο Υπουργείο Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Τμήμα Γ’ Ανθρώπινου Δυναμικού Βιβλιοθηκών, ΓΑΚ και Εποπτευομένων Φορέων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, ΤΚ 15180  (τηλ. 210-3442581 ) μέχρι την  Τετάρτη 18-5-2016.

To πλήρες Κείμενο της πρόσκλησης:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ word

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ pdf

 

12/4/2016

«Τέχνη από ανακυκλώσιμα υλικά»

Το ΠΕΚ Καβάλας σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Καβάλας, Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων,  συνδιοργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων ΠΕ 60 και ΠΕ 70, την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 και ώρα 18:00 με 20:00 στο χώρο του ΠΕΚ.

Για δηλώσεις – εγγραφές μεταβείτε στο σύνδεσμο  http://goo.gl/forms/C0eQjl2A4f 

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το έγγραφο

ΤΕΧΝΗ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

28/3/2016

Εκδηλώσεις για την ημέρα της γαλλοφωνίας 

      Οι καθηγητές γαλλικών Δράμας σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δράμας, το Δήμο Δράμας τμήμα Παιδείας και Πολιτισμού, την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα και το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθήνας και Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν εκδηλώσεις για την ημέρα της γαλλοφωνίας από την 1η έως και τις 6 Απριλίου 2016

 • Γαλλικός Κινηματογράφος, 1 και 2 Απριλίου 2016, στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας

ΑΦΙΣΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 2016

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΟΥ 2016

 

 

 

 

 

 

 • Δημιουργικά εργαστήρια για μαθητές δημοτικού,  3 Απριλίου 2016, στο 14ο  και 15ο ΔΣ Δράμας
 • Σπουδές στη Γαλλία, 6 Απριλίου 2016,   στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας

 

spoudes2

18/2/2016

«Πώς να μη μεγαλώσετε τα παιδιά σας»

       Η Εταιρεία Επιστημών Αγωγής Δράμας διοργανώνει ημερίδα – συζήτηση με αφορμή το  βιβλίο του παιδοψυχιάτρου Κρίτωνα Χριστιανόπουλου,

 Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016, στο Αμφιθέτρο του Δημοτικού Ωδείου Δράμας, στις 6.00 μμ

ΠΩΣ ΝΑ ΜΗ ΜΕΓΑΛΩΣΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ

 

Posted in Ανακοινώσεις | Leave a comment