Σημαντικές Ανακοινώσεις

ΕΜΔ και Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις – Συμμετοχές
Διημερίδα: Η πολυπολιτισμικότητα στην εκπαίδευση 20-21 Οκτωβρίου 2017
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΕΑΔ
Β’ ΕΠΙΠΕΔΟ – Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Arrow
Arrow
ΕΜΔ και Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις – Συμμετοχές
Shadow
ArrowArrow
ΕΜΔ και Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις – Συμμετοχές
Διημερίδα: Η πολυπολιτισμικότητα στην εκπαίδευση 20-21 Οκτωβρίου 2017
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΕΑΔ
Β’ ΕΠΙΠΕΔΟ – Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Slider