«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των ΑΠ 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» σχ. έτους 2014-2015

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Πρόγραμμα Eιδικής Αγωγής

 

10/2/2015

             «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των ΑΠ 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» σχ. έτους 2014-2015

        Το Συντονιστικό Συμβούλιο του ΠΕΚ Καβάλας με την υπ” αρ. 5η/9-2-2015 πράξη, ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης επιμορφωτών/τριών ανά θεματική ενότητα και με φθίνουσα σειρά μορίων.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

 

29/1/2015

Προσωρινός πίνακας κατάταξης επιμορφωτών/τριών ανά θεματική ενότητα και φθίνουσα σειρά μορίων  στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των ΑΠ 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» σχ. έτους 2014-2015

 Οι υποψήφιοι Επιμορφωτές μπορούν να υποβάλουν ένσταση σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του προσωρινού πίνακα.

Τελική ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων ορίζεται η Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου  2015.

Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί είτε γραπτώς και να παραδοθεί αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του ΠΕΚ Καβάλας,  ή μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση Κωνστ. Τσολάκη 44, ή με fax στο 2510 232245,  ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε συνημμένο έγγραφο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση pekaval@sch.gr

Μετά την εξέταση των ενστάσεων, θα αναρτηθεί  το Μητρώο των επιμορφωτών/τριών ανά θεματική ενότητα και φθίνουσα σειρά μορίων στην ιστοσελίδα του  Π.Ε.Κ. Καβάλας

 Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων επιμορφωτών/τριών

Αναλυτικός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων

 

12/01/2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

      Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης των περιοχών αρμοδιότητας του ΠΕΚ Καβάλας (Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης Καβάλας, Δράμας, Ξάνθης) οι οποίοι έχουν προσληφθεί στο πλαίσιο των πράξεων  «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των ΑΠ 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και δεν έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα κατά τα σχ. έτη 2012-2013 και 2013-2014 και δεν επιθυμούν να το παρακολουθήσουν κατά το τρέχον σχ. έτος, να αποστείλουν άμεσα στο ΠΕΚ Καβάλας σχετική υπεύθυνη δήλωση είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου pekaval@sch.gr είτε στον αρ. τηλεμοιοτυπίας 2510232245.

Υπεύθυνη Δήλωση

12/12/2014

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των ΑΠ 1, 2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών  του ΠΕΚ Καβάλας 

       Σύμφωνα με την υπ. αριθ. 10245/11-11-2014  ΥΑ του ΥΠΑΙΘ (ΦΕΚ 3079/Β/2014), καθώς και την υπ.αρ. 1293/27-1-2014 ΥΑ του ΥΠΑΙΘ (ΦΕΚ 156/Β/29-1-2014) που αφορά στην τροποποίηση της υπ” αρ. 10587/3-12-2012 (ΦΕΚ 3347/Β/2012)  το Π.Ε.Κ. Καβάλας  ως φορέας υλοποίησης των Πράξεων  «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ απευθύνει την παρούσα πρόσκληση σε Ειδικούς Επιστήμονες, μέλη Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΠ) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), Σχολικούς Συμβούλους  εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης καθώς και άλλους δημοσίους υπαλλήλους και ιδιώτες  που έχουν τα απαιτούμενα επιστημονικά και διδακτικά προσόντα προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις για να ενταχθούν σε Μητρώο Επιμορφωτών/τριών, το οποίο θα δημιουργηθεί ανά θεματική ενότητα, από το Π.Ε.Κ. Καβάλας.

           Σημειώνεται ότι το μητρώο που είχε δημιουργηθεί κατά το προηγούμενο σχολικό έτος 2013-2014 θα επικαιροποιηθεί και κατά το τρέχον έτος.

 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 23η Δεκεμβρίου 2014.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση

ΦΕΚ_3079_Β_2014

ΦΕΚ156_Β_2013

ΦΕΚ 3347 τ.Β_2012

 

31/10/2014

                                                 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΤΕΑΔ 

    Η δημιουργικότητα στην εκπαίδευση

28 και 29 Νοεμβρίου 2014 // Δράμα, δημοτικό Ωδείο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 5ου Συνεδρίου

afisa

 

1/10/2014

Πρόσκληση για την εκλογή εκπρόσωπων των διδασκόντων για το Συντονιστικό Συμβούλιο του ΠΕΚ Καβάλας

Σας προσκαλούμε σε Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί

την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου και ώρα 10:30 στα γραφεία  του Π.Ε.Κ Καβάλας, με θέμα:

 «Εκλογή Εκπροσώπων Διδασκόντων για το Συντονιστικό Συμβούλιο του Π.Ε.Κ Καβάλας»

Οι ενδιαφερόμενοι επιμορφωτές/τριες μπορούν να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους για την εκλογή τους στο Συντονιστικό Συμβούλιο του ΠΕΚ Καβάλας στη Γραμματεία του ΠΕΚ  έως και την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου και ώρα 14:00

προσκληση σε ΓΣ_2014-2015

2/9/2014

Παραλαβή βεβαιώσεων του Προγράμματος εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των ΑΠ 1,2 και 3 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» σχ. έτους 2013-2014.

 

25/4/2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) της χώρας.

Υποβολή αιτήσεων έως τις 23 Μαΐου 2014.

Προκήρυξη
Αίτηση-Βιογραφικό

 

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Posted in Ανακοινώσεις |