Συντονιστικό

Διευθυντής
Γεώργιος Αλβανόπουλος
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 70 4ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Καβάλας

Υποδιευθύντρια – Αν. Διευθύντρια
Ευφημία Μαυρομμάτη
Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής Γλώσσας Αν. Μακεδονίας Θράκης

Υποδιευθυντής
Ανανίας Τοζακίδης,
Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 70 της 8ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής

Αιρετό μέλος, εκπρόσωπος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Χρυσάνθη-Χριστίνα Φ. Βαμβούρη
MA Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Δράμας

Αιρετό μέλος, εκπρόσωπος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 Κωνσταντίνος Μπαντίκος
Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας