Συντονιστικό

Διευθυντής
Γεώργιος Αλβανόπουλος
Σχολικός Σύμβουλος  4ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Καβάλας

Υποδιευθύντρια – Αν. Διευθύντρια
Ευφημία Μαυρομμάτη
Σχολική Σύμβουλος Γαλλικής Γλώσσας Αν. Μακεδονίας Θράκης

Υποδιευθυντής
Ανανίας Τοζακίδης,
Σχολικός Σύμβουλος 8ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Αιρετό μέλος, εκπρόσωπος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Χρυσάνθη-Χριστίνα Φ. Βαμβούρη
MA Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Δράμας

Αιρετό μέλος, εκπρόσωπος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Όλγα Βουλγαρίδου
Σχολική Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Ροδόπης