Ζητήματα σχέσεων και συναισθημάτων – Ονόματα συμμετεχόντων

Ανακοίνωση

            Σε συνέχεια των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ζητήματα σχέσεων και συναισθημάτων» ανακοινώνονται τα ονόματα των συμμετεχόντων ανά θεματική ενότητα και με σειρά ανάλογη της χρονικής στιγμής της αίτησης και σύμφωνα με την πρόσκληση 50/Φ.6.1/50-2-2017.

«Δημιουργική επίλυση συγκρούσεων», 31/3/2017 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ_ΕΠΙΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

«Συμβουλευτική της απώλειας», 03/04/2017

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ_ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ

«Διαχείριση του εργασιακού στρες», 05/04/2017

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ_ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΤΡΕΣ

Το άρθρο δημοσιεύτηκε σε Ανακοινώσεις, Σεμινάρια ΠΕΚ, Συμμετοχές σε επιμόρφωση. Bookmark the permalink.