Κατηγορία: Οικονομικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2018

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας έτους 2018 Περισσότερα

Δημοσιεύτηκε σε Οικονομικά, Προκηρύξεις/ Διαγωνισμοί | Leave a comment

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπ0λογισμού του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (ΠΕΚ) Καβάλας Ε.Φ. 90-25/183 -ΥΠΠΕΘ, που εξοφλούνται μέσω της ΔΥΕΕ Καβάλας, ανά μήνα, για το οικ. έτος 2017. Περισσότερα

Δημοσιεύτηκε σε Προϋπολογισμός | Leave a comment

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στο ΠΕΚ Καβάλας.

Κατόπιν της 16ης/2016 Πράξης του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΠΕΚ Καβάλας για την έγκριση διενέργειας πρόσκλησης για τη λήψη προσφοράς/ων για την ανάθεση σε τρίτους παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στο ΠΕΚ Καβάλας, προσκαλείστε να υποβάλετε έγγραφη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. Περισσότερα

Δημοσιεύτηκε σε Προκηρύξεις/ Διαγωνισμοί | Leave a comment

Απόφαση κατανομής πιστώσεων προϋπολογισμού οικ. έτους 2017

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Περισσότερα

Δημοσιεύτηκε σε Προϋπολογισμός | Leave a comment

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπ0λογισμού του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (ΠΕΚ) Καβάλας Ε.Φ. 90-25/183 -ΥΠΠΕΘ, που εξοφλούνται μέσω της ΥΔΕ Καβάλας, ανά μήνα, για το οικ. έτος 2016. Περισσότερα

Δημοσιεύτηκε σε Προϋπολογισμός | Leave a comment

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπ0λογισμού του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (ΠΕΚ) Καβάλας Ε.Φ. 90-25/183 -ΥΠΠΕΘ, που εξοφλούνται μέσω της ΥΔΕ Καβάλας, ανά μήνα, για το οικ. έτος 2015. Περισσότερα

Δημοσιεύτηκε σε Προϋπολογισμός | Leave a comment