Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες και Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις – Ξάνθη

       Το Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (ΠΕΚ) Καβάλας σε συνέχεια της ανάλυσης των δεδομένων που προέκυψαν από τη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας που συμμετείχαν στην έρευνα, καθώς και των διαθέσιμων πόρων, διοργανώνει ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το ΚΕΔΔΥ Ξάνθης.

      Το πρόγραμμα αρθρώνεται σε οκτώ (8) διακριτές θεματικές ενότητες τρίωρης διάρκειας και απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ξάνθης.

      Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα ανίχνευσης και αντιμετώπισης των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (ΕΜΔ), που αντιπροσωπεύουν την πιο συχνή κατηγορία των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών που μπορεί να συναντήσει ένας/μία εκπαιδευτικός στην τάξη.

      Για το σκοπό αυτό επιλέχθηκαν ως επιμορφωτές άτομα με μεγάλη εμπειρία και πρόσθετες σπουδές στην Ειδική Αγωγή και στις ΤΠΕ.

      Κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα επιλογής από μία έως και τρεις θεματικές ενότητες. Στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος οι επιμορφούμενοι θα κληθούν να εμπλακούν ενεργά εκπονώντας ατομικά ή ομαδικά μικρής έκτασης εργασίες οι οποίες θα παρουσιάζονται εθελοντικά κατά τη διάρκεια του τρίωρου. Για τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν ενημέρωση για τις ΕΜΔ κρίνεται απαραίτητο να παρακολουθήσουν τις δύο πρώτες θεματικές ενότητες

Περιεχόμενο του προγράμματος

ΘΕ 1: Μύθοι και στάσεις απέναντι στις ΕΜΔ: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην τυπική τάξη
ΘΕ 2 : Χαρακτηριστικά, ανίχνευση και εκπαιδευτική αξιολόγηση των ΕΜΔ
ΘΕ 3 : Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στη σχολική τάξη (25/04/2018)
ΘΕ 4 : Τεχνικές δημιουργικής σκέψης – Καπέλα De Bono
ΘΕ 5 : Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην αντιμετώπιση των ΕΜΔ
ΘΕ 6 : Δημιουργική γραφή
ΘΕ 7 : Εννοιολογική χαρτογράφηση
ΘΕ 8 : Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες διεξαγωγής, τους επιμορφωτές και το μέγιστο αριθμό επιμορφούμενων δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΕΜΔ_ΞΑΝΘΗ_ΑΠ91  

Για την εγγραφή σας πατήστε εδώ 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε σε Ανακοινώσεις, Επιμορφώσεις, Επιμόρφωση, Σεμινάρια ΠΕΚ. Bookmark the permalink.