ΕΜΔ και σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις – Πρόσκληση

Επιμορφωτικό πρόγραμμα

«Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις»

     Το σεμινάριο αρθρώνεται σε οκτώ διακριτές θεματικές ενότητες τρίωρης διάρκειας και απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Καβάλας. Σκοπός του είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα ανίχνευσης και αντιμετώπισης των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών, που αντιπροσωπεύουν την πιο συχνή κατηγορία των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών που μπορεί να συναντήσει ένας/μία εκπαιδευτικός στην τάξη.

        Περιεχόμενο του προγράμματος

Α. Φύση, στάσεις, ανίχνευση ΕΜΔ

  • Μύθοι και στάσεις απέναντι στις ΕΜΔ: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην τυπική τάξη
  • Χαρακτηριστικά, ανίχνευση και εκπαιδευτική αξιολόγηση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (ΕΜΔ)

Β. Σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις αντιμετώπισης των ΕΜΔ

  • Στρατηγικές μάθησης
  • ΤΠΕ και ΕΜΔ
  • Εννοιολογική χαρτογράφηση
  • Δημιουργική γραφή
  • Διαφοροποιημένη διδασκαλία (ΔΔ)

         Κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα επιλογής από μία έως και τρεις θεματικές ενότητες. Στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος οι επιμορφούμενοι θα κληθούν να εμπλακούν ενεργά εκπονώντας ατομικά ή ομαδικά μία -μικρής έκτασης- εργασία για κάθε θεματική ενότητα που θα παρακολουθήσουν. Ορισμένες από τις εργασίες θα παρουσιαστούν εθελοντικά στο τέλος του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα πατήστε εδώ

Για εγγραφή στο πρόγραμμα πατήστε εδώ έως την Τρίτη 28/2/2017

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ

Τα ονόματα των επιμορφούμενων για κάθε σεμινάριο θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΠΕΚ Καβάλας μέχρι την Παρασκευή 3/03/2017.

Το άρθρο δημοσιεύτηκε σε Ανακοινώσεις, Προσκλήσεις σε επιμόρφωση, Σεμινάρια ΠΕΚ. Bookmark the permalink.