Β’ ΕΠΙΠΕΔΟ – Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

       Αιτήσεις συμμετοχής

                  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, από σήμερα, Τετάρτη 15/11/2017 και μέχρι την Πέμπτη 23/11/2017 να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα της 2ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. που πρόκειται να διεξαχθεί κατά το διάστημα Δεκεμβρίου 2017 – Μαρτίου 2018.

Στο ΠΕΚ Καβάλας πρόκειται να λειτουργήσουν τα εξής προγράμματα :

Συστάδα Β.1.2Φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, φυσική αγωγή και υγεία (2 τμήματα – μεικτό μοντέλο, σύγχρονες εξ’αποστάσεως συνεδρίες) 

Συστάδα Β.1.3 : Μαθηματικά, πληροφορική και οικονομία διοίκηση (1 τμήμα – μεικτό μοντέλο, σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες)

Συστάδα Β.1.4 : Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (1 τμήμα – παραδοσιακό μοντέλο επιμόρφωσης & 1 τμήμα μεικτό μοντέλο, σύγχρονες εξ αποστάσεως συνεδρίες)

              Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την πύλη του Β’ επιπέδου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  e-pimorfosi.cti.gr

———————————————————-

Πρόσκληση «Τεχνικός υπεύθυνος-βοηθός επιμορφωτή»

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη» (Επιμόρφωση Β? επιπέδου ΤΠΕ) που πρόκειται να υλοποιηθεί στο ΠΕΚ Καβάλας κατά το τρέχον διδακτικό έτος, προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί πληροφορικής ΠΕ 19/20 που είναι υπεύθυνοι σχολικών εργαστηρίων πληροφορικής, ΣΕΠΕΥ (στην περίπτωση της Β/θμιας  και οι οποίοι  ενδιαφέρονται να αναλάβουν το ρόλο του «Τεχνικού υπευθύνου ? βοηθού επιμορφωτή», να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στη γραμματεία του ΠΕΚ Καβάλας.

        Οι ώρες απασχόλησης στο πρόγραμμα είναι εκτός σχολικού ωραρίου (απογευματινές) και ορίζονται από το ΚΣΕ. Η αμοιβή για την προβλεπόμενη απασχόληση είναι αυτή που ορίζεται από τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος (ΙΤΥΕ ? ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ).

        Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από τις προβλεπόμενες θέσεις για τα προγράμματα που θα αναλάβει να υλοποιήσει το ΠΕΚ Καβάλας, τότε θα πραγματοποιηθεί κλήρωση παρουσία των υποψηφίων.

       Το σχετικό έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και περισσότερες πληροφορίες  για το ρόλο του τεχνικού υπευθύνου είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΕΚ Καβάλας http://pek-kaval.kav.sch.gr/ . Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να  την αποστείλουν στο ΠΕΚ Καβάλας στην ηλεκτρονική διεύθυνση pekaval@sch.gr  έως και την Πέμπτη  12 Οκτωβρίου και ώρα 12:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ρόλος τεχνικού υπευθύνου

ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το άρθρο δημοσιεύτηκε σε Ανακοινώσεις, Επιμόρφωση, ΚΣΕ, Σημαντικές ανακοινώσεις. Bookmark the permalink.